Åben kl. 05:00 – 23:00 hver dag, året rundt

Om os
Foreningsdokumenter

Handelsbetingelser

Køb og betaling af kontingent aftaler

Ved køb af kontingent aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender medlemmet, at Borren Motion er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på medlemmets betalingskort.

Medlemmet giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Borren Motion må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe kontingentet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Borren Motion er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på kontingentsbeløbet for den kommende kontingentsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af medlemmet.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af kontingentet.

Indgåede kontingentsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Borren Motion eller medlemmet. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af kontingentsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige kontingentspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Borren Motion ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af kontingentet.

Kontingentet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af kontingentet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Borren Motion har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Borren Motion indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem websiden på www.borren-motion.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte ydelser. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Borren Motion, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Borren Motion som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Borren Motion gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Borren Motion fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Borren Motion
Nyvej 17
4573 Højby
CVR-nr: 39154072
Tlf.: +45 24206343
E-mail: e.nyholm@live.dk